Call: +84-978066686
E-mail: info@truonganplastic.vn / quangnd@truonganplastic.vn

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

 

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

 

Tiếp tục thể hiện sự minh bạch qua đo thời gian giải phóng hàng

 

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang triển khai đo thời gian giải phóng hàng XNK cấp cục hải quan năm 2017, đây được coi là thước đo đánh giá hiệu quả tạo thuận lợi thương mại của cơ quan Hải quan.

Ông Kim Long Biên (ảnh), Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan).

Phóng viên Báo Hải quan phỏng vấn ông Kim Long Biên (ảnh), Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) xung quanh việc triển khai cuộc đo năm nay.

Trong bối cảnh hiện nay Chính phủ rất quan tâm đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, việc ngành Hải quan triển khai các cuộc đo thời gian giải phóng hàng XNK qua từng năm có ý nghĩa như thế nào trong việc giảm thời gian thông quan hàng hóa, thưa ông?

Chỉ số về thời gian thông quan/giải phóng hàng thực hiện theo phương pháp của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) được sử dụng như là một thước đo để đánh giá hiệu quả tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, hiệu quả hoạt động của cơ quan Hải quan và các bên liên quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Điều này cũng thể hiện rõ trong các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia như Hiệp định về Tạo thuận lợi thương mại của WTO, điểm 6, Điều 7 ghi rõ “khuyến khích các thành viên đo và công bố thời gian giải phóng hàng trung bình theo định kỳ và theo một phương pháp thống nhất (như phương pháp TRS của WCO)”.

Năm 2013 và năm 2015, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai cuộc đo thời gian giải phóng hàng xuất khẩu, nhập khẩu liên ngành với sự tham gia giám sát của VCCI và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ năm 2016, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý tại từng cấp thực thi (cấp Cục, cấp Chi cục), giúp lãnh đạo các cấp nắm rõ thực trạng thực hiện thủ tục tại đơn vị, xác định vướng mắc, xây dựng kế hoạch hành động nhằm giảm thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tại từng cấp, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương tổ chức đo thời gian giải phóng hàng cấp Cục. Mục tiêu của việc đo thời gian giải phóng hàng là đánh giá thời gian trung bình làm thủ tục thông quan hàng hóa, thời gian trung bình xử lý từng khâu nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa của Cục và các Chi cục trực thuộc; Xác định các khâu nghiệp vụ, các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thông quan của cơ quan Hải quan và đề xuất biện pháp để giảm thời gian thông quan; xác định chỉ số gốc, tạo ra các dữ liệu để so sánh, đánh giá kết quả hoạt động hải quan của đơn vị qua từng năm.

Kết quả đo thời gian trung bình giải phóng hàng là cơ sở để triển khai một loạt các giải pháp nhằm giảm thời gian thông quan như: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện thủ tục hải quan (triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, thực hiện e-manifest, e-payment…); Tăng cường triển khai và thực hiện kết nối hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN; Nâng cao hiệu quả, giảm thời gian của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng xuất, nhập khẩu; Đề xuất xây dựng, sửa đổi quy định pháp luật hải quan, pháp luật có liên quan nhằm đơn giản, hài hóa hóa các quy trình thủ tục XNK; Cải tổ cơ cấu, phân bổ nguồn lực để có thể sử dụng một cách tối ưu; Triển khai các biện pháp đảm bảo liêm chính hải quan, cải thiện sự minh bạch trong hoạt động hải quan; Giải quyết những khó khăn với doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan khác tham gia vào quá trình thông quan;…

Xin ông cho biết về phạm vi, phương pháp triển khai đo thời gian giải phóng hàng hóa XNK năm 2017 có điểm gì mới so với những năm trước?

Như trên đã nói, từ năm 2016, ngoài việc triển khai đo thời gian giải phóng hàng cấp ngành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương tự tổ chức đo thời gian giải phóng hàng cấp Cục và báo cáo theo định kỳ hàng năm; trên cơ sở đó các cục hải quan tỉnh, thành phố xác định chỉ số gốc và đặt chỉ tiêu phấn đấu giảm thời gian làm thủ tục thông quan/giải phóng hàng hàng hóa xuất nhập khẩu của đơn vị theo từng năm

Cũng từ năm 2016, Tổng cục Hải quan cũng đã xây dựng một số công cụ để ghi nhận, kết xuất dữ liệu đo thời gian tự động từ các hệ thống CNTT, do đó dữ liệu đo thời gian có độ chính xác tương đối cao.

Năm 2017, Tổng cục Hải quan đã chỉnh sửa, bổ sung thêm một số chức năng trên hệ thống E-customs nhằm ghi nhận, khai thác một cách tối đa các dữ liệu đo thời gian trên các hệ thống CNTT giúp giảm bớt công việc và thời gian trong ghi nhận, truy xuất và tổng hợp dữ liệu đo thời gian giải phóng hàng, đem lại kết quả chính xác và nhanh chóng hơn.

Theo ông, để kết quả đo thời gian hàng hóa phản ánh đúng thực tế quá trình làm thủ tục hải quan, tại các đơn vị hải quan địa phương cần chú trọng những nội dung gì? Và công tác giám sát của Tổng cục Hải quan được thực hiện như thế nào?

 Để hoạt động đo thời gian đạt hiệu quả thiết thực, phản ánh đúng thực tế, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý điều hành của đơn vị hải quan các cấp và triển khai các biện pháp giảm thời gian thông quan, cần sự nỗ lực cố gắng và hợp tác tích cực của cơ quan Hải quan các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại các cục hải quan địa phương, lãnh đạo đơn vị (cục trưởng, chi cục trưởng) cần quan tâm, quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện chính xác, hiệu quả hoạt động đo thời gian giải phóng hàng cấp Cục;  sử dụng  các kết quả đo một cách phù hợp và hiệu quả trong công tác kiểm soát, quản lý điều hành của đơn vị.

Các đơn vị triển khai chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn; quán triệt công chức thực hiện đúng theo hướng dẫn; phản ánh kịp thời vướng mắc để được hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời, tránh sai sót, nhầm lẫn trong quá trình triển khai, tổng hợp; phân công cán bộ chuyên trách làm công tác đo thời gian nắm vững phương pháp để triển khai đo thời gian tại đơn vị chính xác, hiệu quả.

Về phía Tổng cục Hải quan sẽ tích cực hỗ trợ Hải quan địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đo đúng phương pháp, chính xác; hướng dẫn, giải đáp vướng mắc kịp thời cho các đơn vị trong quá trình triển khai đo. Thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai đo của các đơn vị hải quan địa phương trên hệ thống CNTT thông qua khai thác, phân tích các dữ liệu đo của các đơn vị; tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn về công tác triển khai đo thời gian tại một số đơn vị. Xây dựng các công cụ để thu thập, tổng hợp dữ liệu, tính toán kết quả đo thời gian một cách tự động để công tác đo được thuận lợi, dễ dàng kiểm soát, cho kết quả chính xác nhất.

Bên cạnh đó, một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đo thời gian giải phóng hàng là cộng đồng doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cần giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan Hải quan; tích cực phối hợp với cơ quan Hải quan trong nỗ lực chung nhằm giảm thời gian thông quan; cải thiện năng lực, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Theo baohaiquan.vn

 Chia sẻ bài viết: 


Bài viết khác:

Thu hồi tiền thuế đã hoàn nếu không XK hết hàng NK để sản xuất

34 hiệp hội ở Mỹ kêu gọi bỏ thuế nhôm, thép từ Mexico và Canada

Thị trường dầu thô đã thay đổi như thế nào trong hơn một tháng qua?

OPEC và đồng minh cảnh báo thị trường dầu có thể rơi vào trạng thái dư cung vào năm 2019

Mỹ bơm dầu vượt mặt Nga và Ả-rập Xê-út, OPEC phản ứng ra sao?

Triển vọng ngành khí thiên nhiên Việt Nam

Chính sách thuế với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của DN chế xuất

Vướng trong hoàn thuế đối với doanh nghiệp chế xuất thực hiện quyền XNK

Hoàn thuế GTGT với hàng hóa NK sản xuất XK

Xác định rõ vai trò của Hải quan trong quản lý phế liệu nhập khẩu

Chính sách thuế đối với DN nội địa NK hàng cho DN chế xuất xây dựng nhà xưởng

Thị trường ngày 28/9: Giá xăng dầu, gạo, cà phê tăng

Không được xét giảm giá trong tính trị giá hải quan nếu chưa hoàn thành NK cho toàn bộ hàng hóa

Chưa cấp phép qua một cửa, phế liệu nhập khẩu gặp khó khăn

Đã có phương án xử lý khi hệ thống chưa tiếp nhận chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Sửa nghị định về điều kiện kho bãi hướng đến mục tiêu hiện đại hóa

Bãi bỏ một số Thông tư liên quan đến thuế nhập khẩu

Tại sao giá thép cứ tăng, giá kim loại cơ bản cứ giảm?

Lấy mẫu giám định phế liệu là một hình thức kiểm tra thực tế của Hải quan

Tính tiền chậm nộp theo “Tờ khai cuối cùng”

Nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu giảm, dầu thô tăng giá

Hướng dẫn thủ tục hàng quá cảnh theo Nghị định 59 và Thông tư 39

Hướng đi cho ngành nhựa tái chế

Thị trường ngày 28/8/2018: Giá dầu tăng, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm mạnh, thép đi xuống ngày thứ 4 liên tiếp

Dầu tăng 3 phiên liên tiếp trước lo ngại về nguồn cung tại Iran

Khẩn trương báo cáo tình hình nhập khẩu phế liệu

Hải quan kiểm soát hoạt động nhập khẩu phế liệu bằng thiết bị kiểm định hiện đại

Xuất khẩu sắt thép tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm

Soi mức thuế khai báo hàng nhập khẩu có xuất xứ từ các nước không được hưởng ưu đãi

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, dầu thô tăng giá

Arab Saudi dừng vận chuyển qua Biển Đỏ, dầu thô tăng giá ngày thứ ba liên tiếp

EU áp dụng biện pháp tự vệ với ba nhóm sản phẩm thép của Việt Nam

Lo ngại nguồn cung từ Mỹ giảm, dầu tăng giá

Chính sách thuế đối với hàng tiêu hủy, phế liệu, phế phẩm: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Khó dự đoán giá thép không gỉ tại châu Á trong quý III/2018

Chậm chuyển tiền nộp thuế, ngân hàng sẽ bị phạt chậm nộp

Chiến tranh thương mại: Cả xuất, nhập khẩu của Việt Nam đều “chịu trận”

Lo ngại về nguồn cung ở Libya, Iran, Canada, dầu thô tăng giá

Những điểm đáng chú ý của kinh tế nửa đầu năm 2018

Giá xăng tăng liên tục: Áp thuế kịch trần, nguy cơ khó lường

Tiếp tục nâng cấp và mở rộng nộp thuế điện tử 24/7

Tăng thuế VAT: Cần có lộ trình cụ thể

Dự trữ tại Mỹ giảm, giá dầu đạt đỉnh kể từ tháng 11/2014

Trung Quốc dự tính gì với ngành thép trong giai đoạn 2016 - 2020?

Dầu WTI vọt gần 2% khi nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh nhất từ tháng 1/2018

Thêm 3 thủ tục kiểm tra chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa

Bảo vệ hàng trong nước trước “làn sóng” ngoại nhập

Đính chính một số lỗi kỹ thuật tại các Biểu thuế nhập khẩu

Gần 6,7 triệu tấn thép được bán ra trong 5 tháng, tăng trưởng 35%

Dự trữ tại Mỹ giảm bất ngờ, dầu thô tăng giá

Doanh nghiệp quan tâm đến thực hiện chính sách mới về hải quan

Lo ngại OPEC không tăng sản lượng, dầu thô tăng giá

Từ ngày 5/6, một loạt văn bản pháp luật về lĩnh vực hải quan có hiệu lực

Phát sinh vướng mắc về sản xuất xuất khẩu

Tổng cục Hải quan hướng dẫn về miễn, hoàn thuế đối với một số loại thuế XNK

Cần điều kiện gì để NK máy móc đã qua sử dụng?

Bộ TN&MT: Bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành

Thép rục rịch tăng giá

Nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa sẽ có trong thông tư mới của Bộ Tài chính

Những cơ hội và rủi ro của ngành thép thế giới 2018

Vọt gần 3%, dầu lên đỉnh gần 3 năm rưỡi khi dự trữ tại Mỹ bất ngờ sụt giảm

Dầu lên cao nhất kể từ cuối năm 2014 khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang

Giá thép xây dựng tăng cao, có thể lập kỉ lục mới

Thêm ưu đãi thuế Thu nhập cá nhân cho nhân lực trình độ cao

Infographics: Những thị trường XNK hàng hóa với Việt Nam năm 2017

Bán hàng thép xây dựng năm 2017 tăng mạnh

Gỡ vướng mắc về hoàn thuế

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH, DẦN TIẾN TỚI NGƯỠNG 70 USD/ THÙNG

Mỹ có thể soán ngôi "vua dầu thô" năm 2018

Giá dầu tăng mạnh do tình hình bất ổn ở Iran

Đa dạng phương thức hỗ trợ pháp lý cho DN 2018

Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép 9 tháng 2017

Giá dầu tăng do căng thẳng giữa Iraq và người Kurd leo thang

Triển vọng giá dầu: Thị trường theo dõi tình hình khai thác dầu thô Mỹ

Tiện ích của Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Giá dầu sắp trở lại thời hoàng kim?

Nhu cầu thép của Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng

Giá dầu tăng do kỳ vọng khả năng OPEC kéo dài thỏa thuận cắt giảm

Giá thép tăng cao kỷ lục

Các nhà máy thép Trung Quốc "chạy đua" tăng sản lượng do giá tăng mạnh

Đề nghị hãng tàu xử lý vướng mắc trong phối hợp giám sát

Giá dầu tăng do sản lượng khai thác của OPEC trong tháng 8 giảm

Quy trình biến rác thải thành quần áo, gạch lát đường ở Nhật

Nhật Bản áp thuế chống bán phá giá đối với vật liệu hóa học nhập khẩu từ Trung Quốc

Giá dầu tăng gần 3% sau khi cơn bão Harvey kết thúc

Giá thép trong nước đồng loạt vượt 12 triệu đồng/tấn

Giá dầu cuối tuần tăng

Giá dầu mất mốc 50 USD do sản lượng dầu thô OPEC bất ngờ tăng

Giá quặng sắt, thép tại Trung Quốc tăng

Tăng 4 phiên liên tiếp, dầu lên cao nhất kể từ cuối tháng 5/2017

Trực thăng tự động truy lùng hải tặc

Bộ Công Thương: Điện chưa tăng, xăng chưa giảm

Giá xăng thế giới hạ nhiệt

Nhập siêu giảm mạnh chưa hẳn đã vui