Call: +84-978066686
E-mail: info@truonganplastic.vn / quangnd@truonganplastic.vn

Quan hệ cổ đông

TẤM ỐP TƯỜNG - ỐP TRẦN VẬT LIỆU MỚI

Thay đổi tư duy của người tiêu dùng về vật liệu nhựa đá kết cấu không gian – Tấm ốp cao cấp NTA

Đăng ngày: 4/8/2019 | Tags: Bản Tin Nhà Đầu Tư
Chi tiết

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2018

Nghị quyết HĐQT về kế hoạch họp ĐHĐCĐ năm 2018

Đăng ngày: 3/12/2018 | Tags: Thông báo Trường An
Chi tiết

NTA - THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

NTA - THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

Đăng ngày: 3/28/2018 | Tags: Thông báo Trường An
Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHCĐ 2018

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN HỌP ĐHCĐ 2018

Đăng ngày: 3/4/2018 | Tags: Thông báo NTA
Chi tiết

Giấy chứng nhận ĐKKD - CN Hồ Chí Minh

 Giấy chứng nhận ĐKKD - CN Hồ Chí Minh của CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TRƯỜNG AN

Đăng ngày: 4/8/2018 | Tags:  Hồ sơ pháp lý
Chi tiết
Chia sẻ bài viết: